Wat mag gratis naar het containerpark?

Als particulier, zelfstandige of bedrijf hebt u wellicht ook vaak afval dat u naar het recyclagepark wil brengen. Wat mag gratis naar het containerpark en waarvoor moet u betalen? De prijs die u betaalt voor afvalverwerking hangt af van onder meer het soort afval en de hoeveelheid, maar eveneens van het containerpark waar u uw afval naartoe brengt. Naast de gemeentelijke containerparken zijn er immers ook privécontainerparken, zoals Bert Containers. Hieronder leest u hoe deze containerparken zich van elkaar onderscheiden en waar u het voordeligst uw afval kwijt kan.

Gemeentelijk containerpark vs privécontainerpark: wat is het verschil?

Containerparken van de gemeente

Containerparken van de gemeente zijn afvalintercommunales (zoals MIROM, IMOG, IVAGO, IVLA) die samen met de lokale besturen instaan voor het lokale afvalbeleid. Ze zijn erop gericht het afval te verwerken van de inwoners van de gemeente, en dit voornamelijk voor huishoudelijk afval.

Heel veel gemeentelijke containerparken werken tegenwoordig via het DIFTAR-systeem, wat staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’. Dit betekent dat u betaalt per aangeboden hoeveelheid afval. De tarieven van DIFTAR-containerparken zijn echter niet overal gelijk.

Wat mag er gratis naar het containerpark van de gemeente? Sommige afvalintercommunales werken met fracties – namelijk een groene, oranje en rode fractie. De groene fractie is gratis, oranje is betalend met meestal vrijstellingen tot aan een bepaalde hoeveelheid en de rode fractie is meteen betalend. Bij andere DIFTAR-recyclageparken geldt een tarief voor om het even welk afval u binnenbrengt.

Privérecyclageparken

Een privécontainerpark is niet afhankelijk van het lokale afvalbeleid, maar recycleert en verwerkt afval volgens een eigen beleid. Bij de meeste privécontainerparken zijn zowel particulieren als bedrijven welkom. Ook Bert Containers is een privérecyclagepark en is erkend door de Vlaamse overheidsdienst OVAM.

Het zwaartepunt van een privérecyclagebedrijf ligt in het verwerken van afval tot nieuwe grondstoffen. Groenafval, houtafval, steenpuin, grond met stenen en andere afvalstromen worden er verwerkt tot grondstoffen zoals gebroken mengpuin, aanvulzand, uitgezeefde grond, enzovoort. Wat niet hergebruikt kan worden, wordt op een ecologisch verantwoorde manier afgevoerd.

Wat zijn de voordelen van een privécontainerpark?

  • Particulier of bedrijf, ongeacht uit welke gemeente, kunnen terecht bij Bert Containers. Bij gemeentelijke containerparken is dit vaak niet het geval. Particulieren en bedrijven moeten over het algemeen naar het containerpark van hun eigen gemeente of naar een containerpark dat behoort tot dezelfde afvalintercommunale. Bij het privécontainerpark van Bert Containers zijn deze beperkingen niet van toepassing.
  • Privécontainerparken zijn onafhankelijk en zijn daarom ook niet gebonden aan de vaste tarieven van de gemeente. Voor veel afvalstromen – zoals bijvoorbeeld bouwafval – zijn ze dan ook goedkoper dan het gemeentelijk recyclagepark.
  • In het containerpark van Bert Containers maakt het niet uit of u met een kleine of grote hoeveelheid afval Bij sommige gemeentelijke containerparken betaalt u daarentegen een vast minimumtarief voor een kleine hoeveelheid afval.
  • Uw afval sorteren in het containerpark gebeurt bij Bert Containers in-house. U hoeft dit dus niet zelf te doen, in tegenstelling tot het gemeentelijk containerpark.

Wat zijn de nadelen van een privécontainerpark?

Een nadeel van een privécontainerpark is dat u er niet met al uw afval terechtkan. Bij Bert Containers kan u bijvoorbeeld geen gevaarlijk afval (behalve asbest), asfalt of gft-afval binnenbrengen. Maar omgekeerd geldt ook dat gemeentelijke containerparken niet alle afvalstromen verwerken. Bedrijven worden er regelmatig doorverwezen naar een privécontainerpark.

Wat mag gratis naar het containerpark van Bert Containers?

Metalen mag u gratis naar het containerpark brengen, dit op beide locaties van Bert Containers in Ronse en Oudenaarde. Voor andere afvalstromen hanteren we tarieven op maat, afhankelijk van het type afval en de hoeveelheid. Hebt u frequent afval of bent u bezig met verbouwingen? Dan is het zeker aan te raden om eens de tarieven van uw gemeentelijk containerpark te vergelijken met deze van een privécontainerpark. Vraag gerust vrijblijvend naar onze prijzen.

Wilt u graag meer informatie over de werking van het privaat containerpark van Bert Containers of hebt u een specifieke vraag? Neem contact op via het contactformulier of spreek rechtstreeks met onze medewerkers via 055/30 59 59.

Contacteer ons