Container huren

AFZET CONTAINER     ROLCONTAINERS

Containers

Bij BLC Group kunt u uiteenlopende types afvalcontainers huren tegen de goedkoopste prijs. Aarzel niet ons te raadplegen indien u vragen hebt over het soort afval, de berekening van het volume, de benodigde signalisatie enz. BLC Group staat in voor het sorteren en verwerken van uw afval, zodat natuurgrondstoffen en recyclagematerialen een tweede leven krijgen.

gratis offerte

Rolcontainers

BLC Group wil een totaaloplossing aanbieden. In die context verhuren wij ook rolcontainers in plastic van 1100, 660 en 240 liter voor uw afval. Dankzij onze eigen vuilniswagen verzekeren wij flexibele ledigingsfrequenties.

 • GUNSTIGE PRIJZEN
 • VERSCHILLENDE MATEN: 240L, 660L EN 1100L
 • STANDAARD MOGELIJK TOT VERGRENDELING
 • SNELLE EN BETROUWBARE SERVICE
 • FLEXIBELE LEDIGINGSFREQUENTIES
Gratis offerte

Soorten afval

BLC Group kan heel uiteenlopende soorten afvalstromen  sorteren en verwerken. Dat krijgt door recyclage een tweede leven.

Bouwafval

Bouwafval (ook sloopafval of gemend bouwafval genoemd) is een afvalstroom met alle afval dat tijdens het verbouwen, slopen of afbreken van een gebouw vrijkomt. Om zeker te zijn dat u alles correct opslaat en heel gemakkelijk afvoert, huurt u het best een voordelige container voor bouwafval bij BLC Group.

Wat behoort tot bouwafval en wat niet?

BLC Group sorteert het bouwafval in zijn containerparken in Ronse en Oudenaarde. Daar scheiden we de materialen zoals steenpuin, hyproc, hout en plastics.

Gemengd bouwafval is niet hetzelfde als gewoon gemengd afval, groot huishoudelijk afval of grof vuil. Bouwafval moet minstens 50% steenpuin en betonpuin bevatten. Wij adviseren u graag om de aard van het afval te bepalen.

Wat is toegelaten in de container voor grond met stenen?

Toegelaten

 • Steenpuin
 • Betonpuin
 • Faience
 • Cellenbeton
 • Gyproc
 • Ytong
 • Plastics
 • Hout

Niet toegelaten

 • Ijzer
 • Asbest

Welke container heb ik nodig voor bouwafval?

gratis offerte

Metalen

Metalen? Jawel, in het meervoud. Er bestaan namelijk meerdere metaalsoorten, maar die mag u allemaal samen in de containers van BLC Group gooien. Het is wel heel belangrijk dat de metalen zuiver zijn. Daarmee bedoelen we dat er geen ander materiaal mag aanhangen. Stukken plastic of hout moeten verwijderd worden voordat het metaal in de container belandt.

Wat hoort zeker niet in de container voor metalen?

Hoewel in elektrische onderdelen van apparaten heel wat metalen zitten, mogen ze niet in deze container. Ook spuitbussen en verfpotten zijn uit metaal maar horen niet in deze container. Drank- en conservenblikjes horen bij het PMD en niet bij de grote stukken in de metaalcontainer.

Wat hoort zeker niet in de container voor metalen?

Jammer genoeg kunnen we u geen vergoeding uitbetalen voor uw metaal. We doen de recyclage van metalen niet zelf. Een externe firma neemt dit voor haar rekening.

Wat mag er in de container met houtafval?

Toegelaten

 • Alle soorten metalen

Niet toegelaten

 • Verontreiniging bij het metaal: bv. hout, plastic, papier
 • Drank- en conservenblikken
 • Spuitbussen en verfpotten

Welke container heb ik nodig voor metaal?

gratis offerte

Grond met stenen

Grond met stenen is een afvalstroom van propere grond, die zowel grond als stenen bevat. Het materiaal is vooral afkomstig van het uitgraven van opritten of funderingen, of van tuinwerkzaamheden. U kun dit afval verzamelen in een afvalcontainer van BLC Group en laten afvoeren naar de containerparken in Ronse en Oudenaarde.

Wat mag er in de container voor grond met stenen?

In deze container mag u zowel grond, aarde en zand als stenen storten. Gewapend beton hoort niet thuis bij deze afvalstroom, want dat bevat ijzer. Ook voor het ophalen van kleigronden bieden we alternatieve formules.

Wat is toegelaten in de container voor grond met stenen?

Toegelaten

 • Aarde
 • Zand
 • Stenen
 • Stabilisé

Niet toegelaten

 • IJzer
 • Kleigrond
 • Asfalt (niet-teerhoudend)

Welke container heb ik nodig voor grond met stenen?

gratis offerte

Leem, klei en graszoden

Kleigrond is een okerkleurige zware grondsoort, die door zijn dichtheid zeer moeilijk te bewerken is. In sommige streken komt er bij graafwerkzaamheden of het aanleggen van de tuin kleigrond vrij. U kunt klei, leem en graszoden verzamelen in speciale afvalcontainers van BLC Group.

Waar moet ik op letten bij het vullen van de container voor leem, klei en graszoden?

Kleigrond vinden we voornamelijk in de omgeving van de kust of aan rivieren. Het is dan ook een vruchtbare bodem voor planten. Let er wel op dat de kleingrond niet vermengd is met andere materialen, zoals steentjes of ijzerafval. Omwille van de natte structuur kunnen we kleigrond namelijk niet scheiden in onze containerparken.

Wat is toegelaten in de container voor leem, klei en graszoden?

Toegelaten

 • Kleigrond (natte grond)
 • Graszoden

Niet toegelaten

 • Stenen
 • IJzer
 • Beton

Welke container heb ik nodig voor leem, klei en graszoden?

gratis offerte

Steenpuin en betonpuin

Steenpuin en betonpuin zijn doorgaans afkomstig van afbraakwerken aan gebouwen. Het is een zwaar en lastig soort afval om af te voeren zonder gespecialiseerde ondersteuning.

Huur daarom een container bij BLC Group in de Vlaamse Ardennen om uw afval af te voeren naar Ronse of Oudenaarde. In de plaatselijke containerparken worden uw steenpuin en betonpuin ter plaatse gerecycleerd.

Wat is steenpuin en betonpuin?

Steenpuin en betonpuin zijn steenachtige materialen, zoals betonstukken, bakstenen, dakpannen en ander steenafval. Kijk altijd goed na dat het betonwerk geen asbest bevat, want dat hoort thuis bij het chemisch afval. Materialen zoals vloertegels, porselein, servies en aardewerk mogen wel in een container voor puin en beton gestort worden.

Bij de afbraak van gebouwen komt er ook ander afval vrij, zoals hout, gewapend beton en ijzer. Dit moet apart gesorteerd worden. Wil u hiervoor geen aparte afzetcontainer huren? Neem dan een container voor gemengd bouwafval.

Wat is wel en wat is niet toegelaten in de container voor steenpuin en betonpuin?

Toegelaten

 • Puin
 • Bakstenen
 • Beton
 • Pannen
 • Gewapend beton

Niet toegelaten

 • Ytong
 • Cellenbeton
 • Ijzer
 • Asbest
 • Asfalt (teerhouden of niet-teerhoudend)

Welke container heb ik nodig voor steenpuin en betonpuin?

gratis offerte

Boomstronken

Als u onderhoudswerken in de tuin uitvoert, hebt u redelijk wat groenafval waar u vanaf moet. Dit gooit in de container voor het groenafval en laat u wegvoeren naar het containerpark van Ronse of Oudenaarde. Maar als u ook bomen gaat rooien, hebt u nog een andere container nodig. Boomstronken en boomwortels worden namelijk gescheiden van de rest van het groenafval.

Waarom horen boomstronken en -wortels apart?

Het is niet zonder reden dat (kleiner) groenafval gescheiden wordt van boomstronken en boomwortels. Enerzijds is het zo gemakkelijker het overzicht te bewaren en te stapelen. Anderzijds is het uit veiligheidsoverwegingen. We willen vermijden dat onze medewerkers bij het legen van een container met groenafval verrast worden door een grote boomstronk die bedekt was met gras, bladeren en takken.

Wat is toegelaten in de container voor boomstronken?

Toegelaten

 • Boomstronken
 • Boomwortels

Niet toegelaten

 • Al het andere groen- en tuinafval

Welke container heb ik nodig voor boomstronken?

gratis offerte

Eternitafval

Eternit of asbest? Weet u het verschil? Het antwoord is dat eternit eigenlijk de naam is van een bedrijf dat asbestplaten ontwikkelt. Het bedrijf wist echter een zodanig groot monopolie in de asbestplatensector te verwerven dat de merknaam doorheen de tijd een soortnaam is geworden. Bij het horen van het woord asbest denken mensen meteen aan gevaar voor de gezondheid maar dat hoeft niet per se zo te zijn.

Wanneer heb ik eternitafval?

De eternitplaten en het eternitafval dat u verkrijgt zal vooral het resultaat zijn sloop- of verbouwingswerken bij oudere gebouwen. Het gaat dan bijvoorbeeld om asbestcement of golfplaten. Vroeger zaten er in de vezels van die bouwmaterialen schadelijke stoffen voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk er verstandig mee om te gaan. Tegenwoordig zijn er veel strengere kwaliteits- en gezondheidsmaatregelen waardoor eternitmateriaal dat nu geproduceerd wordt niet schadelijk is voor de gezondheid.

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen?

Omdat het bij afbraakwerken van eternitplaten meestal om de oudere variant gaat, is het gebruik van een big bag verplicht. Die gaat de verspreiding van schadelijke vezels tegen. Als wij een container voor eternitafval komen plaatsen, leveren wij standaard een big bag van 30m3 mee. U moet deze dichtmaken voordat onze medewerkers de container komen ophalen.

U kan eternitafval ook zelf naar het containerpark van Ronse brengen in big bags van 1m3. Omdat die big bags aan speciale eisen moeten voldoen, moeten ze steeds aangekocht worden op het containerpark zelf.

Wat is toegelaten in de container voor eternitafval?

Toegelaten

 • Eternit

Niet toegelaten

 • Steenpuin
 • Dakpannen
 • IJzer

Welke container heb ik nodig voor eternitafval?

gratis offerte

Gemengd afval

Gemengd afval is de verzameling van afval dat allerlei soorten materialen bevat. Het is in de volksmond beter bekend als ‘grof vuil’. Al het niet-gevaarlijk materiaal dat tijdens de opruiming of verbouwing van een woning weg mag, hoort in principe tot deze categorie. En zoals de benaming al zegt: het geeft niet dat het door elkaar gemengd zit. Alle stukken die te groot zijn voor de traditionele huisvuilophaling gooit in onze container en laat u wegvoeren naar het containerpark van Ronse of Oudenaarde.

Wat mag er in de container voor gemengd afval?

Toegelaten

 • Alles
 • Papier en karton
 • Hout
 • Textiel
 • Kunststoffen
 • Metaal
 • Rubber
 • Inboedel / huisraad
 • Brandbaar

Niet toegelaten

 • Eternietafval
 • Zaken die gevaarlijke stoffen bevatten of gevaarlijke stoffen bevatten zoals verf, mazouttanks, accu’s, autobanden, asbesthoudend materiaal, koelkasten, KGA (klein gevaarlijk afval)…

Welke container heb ik nodig voor gemengd afval?

gratis offerte

Glasafval

Onder glasafval verstaan we alle soorten glas. Het maakt daarbij niet uit of het gekleurd glas is of niet. Elke kleur van glas mag in dezelfde container gegooid worden. Uw gewone lege flessen mogen in principe ook in deze container, al raden we wel aan daarvoor eerder een gewone glascontainer op te zoeken.

Waarop moet ik letten?

Let er zeker op dat u enkel glas in de container voor glasafval gooit. Met name hout, stenen en ijzer mogen er zeker niet in met oog op het recyclageproces. Als u bijvoorbeeld een glazen deur in deze container gooit, mag enkel het glas erin. De klinken, scharnieren en eventuele houtenomlijstingen moeten gedemonteerd en apart verwerkt worden.

Wat gebeurt er met het glasafval?

Nadat de container vol glasafval naar het containerpark van Ronse of Oudenaarde werd gebracht, sorteren we het glas nog eens en wordt het gerecycleerd. Glas is een zeer milieuvriendelijk afvalmateriaal omdat het eigenlijk eindeloos kan hergebruikt worden. Van het glasafval wordt glaswol of gewoonweg nieuw glas gemaakt.

Wat is toegelaten in de container voor glasafval?

Toegelaten

 • Glas (hol en bol glas

Niet toegelaten

 • Hout
 • Stenen
 • IJzer

Welke container heb ik nodig voor glasafval?

gratis offerte

Groenafval

Groenafval bestaat uit allerlei soorten gemengd tuinafval dat kan gecomposteerd worden. Het is het afval dat ontstaat na snoeiwerken, het vellen van bomen, gras afrijden, tuinaanleg, onderhoud van uw tuin… Hebt u grote werken in de tuin gepland? Contacteer ons dan zeker om tijdig een gepaste container te vinden.

Waarvoor heb ik een aparte container nodig?

Al het kleinere groen- en tuinafval kan u gerust in de container voor groenafval gooien. Het gaat bijvoorbeeld om snoeihout zoals takken, haagscheersel, gras, plantenresten, bloemen…

Groenafval dat te groot is, hoort er niet in thuis. Voor boomwortels en -stronken hebt u een aparte container nodig. Ook stenen en mest mag niet in deze container. Hoewel u keukenafval ook soms als groenafval kunt interpreteren, mag het er niet bij. Keukenafval hoort bij het gft-afval.

Wat is toegelaten in de container voor groenafval?

Toegelaten

 • Tuinhout
 • Takken
 • Snoeihout
 • Gras
 • Planten- en bloemenresten

Niet toegelaten

 • Boomwortels
 • Boomstammen
 • Stenen
 • Keukenafval

Welke container heb ik nodig voor groenafval?

gratis offerte

Houtafval

Houtafval is al het hout dat na afbraak van een woning, carport, tuinhuis… overblijft. Ook bij verbouwingswerken is er heel wat hout dat na voltooiing van het project niet meer bruikbaar is. Dankzij de containers van BLC Group verzamelt u efficiënt al uw houtafval en geraakt u ervan af. U laat het eenvoudigweg afvoeren naar de containerparken in Ronse en Oudenaarde.

Waar moet ik op letten bij het vullen van de container voor houtafval?

Uiteraard mogen alle soorten hout in deze container. Het maakt niet uit of het afkomstig is van deuren, paletten, grote platen of kleine plankjes. Ook meubels mogen er gerust in. Let er wel steeds op dat er geen andere materialen zoals glas, stenen of beton in de container met houtafval terechtkomen. Bent u niet zeker of een bepaald stuk houtafval wel in de container mag omdat er bijvoorbeeld verf of een scharnier aanhangt? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wat is toegelaten in de container voor houtafval?

Toegelaten

 • Paletten
 • Spaanderplaten
 • MDF
 • Meubels

Niet toegelaten

 • Stenen
 • Glas
 • Plastic

Welke container heb ik nodig voor metaal?

gratis offerte

Papier en karton

In de container voor papier en karton mag enkel zuiver papier en karton belanden. We denken dan aan bijvoorbeeld kartonnen dozen, eierdozen, tijdschriften, boeken, kranten… Bij papier en karton horen bijvoorbeeld ook alle documenten en mappen die uit een archief komen als het wordt opgeruimd. Dit gaat dan rechtstreeks naar het containerpark van Ronse of Oudenaarde om gerecycleerd te worden.

Hoe wordt het papier en karton gerecycleerd?

Uw zuiver oud papier en karton belandt allerminst in de verbrandingsoven. We proberen zoveel mogelijk te recycleren. Zo wordt uw oud papier en karton onder andere hergebruikt als krantenpapier, verpakkingspapier en in nog tal van andere toepassingen. Het is daarom belangrijk dat enkel zuiver papier en karton in de daarvoor bestemde container terechtkomt. Bijvoorbeeld behangpapier, cementzakken of geplastificeerd papier is in die mate bewerkt dat het niet meer zuiver is. Aarzel niet om ons te contacteren als u twijfelt.

Wat is toegelaten in de container voor papier en karton?

Toegelaten

 • Zuiver karton
 • Zuiver papier

Niet toegelaten

 • Niet-zuiver papier zoals geplastificeerd papier, behangpapier, broodzakken, cementzakken, andere papieren verpakkingen…

Welke container heb ik nodig voor bouwafval?

gratis offerte

Ytong

Net als eternit is ytong geëvolueerd van merknaam tot soortnaam. Officieel heet ytong cellenbeton of gasbeton, maar omdat het bedrijf Ytong zodanig groot is in deze branche staat het vooral bekend als ytong. Vroeger heette het bedrijf Durox, waardoor het soms ook onder die naam bekend staat. Ytongblokken lijken op betonblokken maar zijn veel lichter.

Wat is ytong precies?

Ytong is een licht en poreus bouwmateriaal. Doordat het poreus is, heeft het uitstekende isolerende kwaliteiten. Het is verkrijgbaar in doe-het-zelfzaken in blokken, die u zelf op maat kunt zagen. De blokken lijken op betonblokken maar zijn veel lichter.

Hoe wordt het gerecycleerd?

We zullen altijd trachten ytong zoveel mogelijk te recycleren. De producenten spelen daar een belangrijke rol in. Een kleine hoeveelheid kan herwerkt worden als zandfractie in nieuw cellenbeton. Ytong bestaat namelijker uit zand, kalk, cement en water. De hoeveelheid cellenbeton die in aanmerking komt voor verwerking in nieuw cellenbeton is beperkt omdat het heel zuiver moet zijn. Daarnaast kan het ook als zandcement gerecycleerd worden.

Wat is toegelaten in de container voor ytong?

Toegelaten

 • Zuiver ytong

Niet toegelaten

 • Hout
 • Steen
 • Beton

Welke container heb ik nodig voor ytong?

gratis offerte

Vergunning

Op privéterrein hoeft u geen aanvraag in te dienen bij de aangewezen stadsdiensten of de politie. Dat is wel nodig wanneer u uw container op de openbare weg plaatst. Wanneer u besluit een afvalcontainer te huren bij BLC, krijgt u de nodige signalisatie er gratis bij. Zo weet u zeker dat u aan alle regels voldoet.

Meer infoGratis offerte